realizing

realizing
įsąmoninimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Individo patirties siejimas su naujais faktais, jos plėtimas, gilinimas, praktinis pritaikymas, padedantis visapusiškai suprasti ir aiškinti anksčiau suvoktus dalykus. Įsąmoninimas – po suvokimo einanti mokymo proceso grandis ar etapas, kuriuo siekiama, kad mokinys tvirtai ir visapusiškai išmoktų temą ar dalyką. atitikmenys: angl. realizing vok. Bewußtmachen rus. осознание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Realizing — Re al*i zing ( z[i^]ng), a. Serving to make real, or to impress on the mind as a reality; as, a realizing view of the danger incurred. {Re al*i zing*ly}, adv. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Realizing — Realize Re al*ize (r[=e] al*[imac]z), v. t. [imp. & p. p. {Realized} ( [imac]zd); p. pr. & vb. n. {Realizing} ( [imac] z[i^]ng).] [Cf. F. r[ e]aliser.] 1. To make real; to convert from the imaginary or fictitious into the actual; to bring into… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • realizing — įsisąmoninimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Turimos individo patirties siejimas su naujais faktais, jos plėtimas, gilinimas, praktinis taikymas, leidžiantis visapusiškai suprasti ir aiškinti anksčiau suvoktus dalykus.… …   Sporto terminų žodynas

  • realizing — (Roget s IV) modif. 1. [Achieving] Syn. accomplishing, performing, completing, consummating, effecting, fulfilling, doing, coming through, attaining, reaching, perfecting, discharging, rounding out, bringing to fulfillment, actualizing. 2.… …   English dictionary for students

  • realizing — realize (Amer.) re·al·ize || rɪəlaɪz v. understand, comprehend; make real, accomplish, actualize; materialize; convert into cash, liquidate (also realise) …   English contemporary dictionary

  • realizing — …   Useful english dictionary

  • realizing income — See realize …   Ballentine's law dictionary

  • realizing on security — Foreclosure by action or sale under a power of sale …   Ballentine's law dictionary

  • self-realizing — (ˈ) ̷ ̷| ̷ ̷( ̷ ̷)ˌ ̷ ̷ ̷ ̷ adjective : marked by or achieving self realization …   Useful english dictionary

  • Realizingly — Realizing Re al*i zing ( z[i^]ng), a. Serving to make real, or to impress on the mind as a reality; as, a realizing view of the danger incurred. {Re al*i zing*ly}, adv. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”